Available courses

Kurz, který doprovází učebnici Headway, Pre-Intermediate, 5th edition. Obsahuje doporučené odkazy, cvičení a testy. Od září 2019, určeno pro 1. ročník.

Probíraná mluvnice, vysvětlení k časům, příklady a cvičení dle učebnice Headway Third Edition, Pre-Intermediate (1. a 2. ročník)

Kurz pro žáky 3. a 4. ročníku

Navazuje na učebnici English File Intermediate Third Edition

Konverzační témata, situace

English for specific purposes
Technical English

Materiály pro přípravu ke Cambridge zkouškám (PET/FCE)

Témata k obhajobám 

3. ročník - ročníkové práce

4. ročník - maturitní práce

CAD

2. B

3. B

4. B

2. E elektro - základy

POS kurz Sinumeric

2. ročník soustružení

3. ročník frézování

CAD course for students.

3D kours made in Granada 2019

Mechanika 3. ročník strojírenství

Online podpora výuky ICT s využitím metody CLIL (anj)