Help with Search courses

Available courses

Probíraná mluvnice, vysvětlení k časům, příklady a cvičení dle učebnice Headway Third Edition, Pre-Intermediate (1. a 2. ročník)

Kurz pro žáky 3. a 4. ročníku

Navazuje na učebnici English File Intermediate Third Edition

Konverzační témata, situace

English for specific purposes
Technical English

Materiály pro přípravu ke Cambridge zkouškám (PET/FCE)

CAD kurz 2. ročník strojírenství

CAD course for students.

časový harmonogram kurzu modelování součásti 1

3D kours made in Granada 2019

Online podpora výuky ICT s využitím metody CLIL (anj)

Praktické úlohy

Vlastnosti organických látek a jejich deriváty.

Jak upravovat a vytvářet grafiku v rastrovém i vektorovém grafickém programu