Pomoc s  Hledání kurzů

Dostupné kurzy

Probíraná mluvnice, vysvětlení k časům, příklady a cvičení dle učebnice Headway Third Edition, Pre-Intermediate (1. a 2. ročník)

Kurz pro žáky 3. a 4. ročníku

Navazuje na učebnici English File Intermediate Third Edition

Konverzační témata, situace

English for specific purposes
Technical English

Materiály pro přípravu ke Cambridge zkouškám (PET/FCE)

CAD course for students.

Online podpora výuky ICT s využitím metody CLIL (anj)

Praktické úlohy

Vlastnosti organických látek a jejich deriváty.

Jak upravovat a vytvářet grafiku v rastrovém i vektorovém grafickém programu

Základní příkazy jazyka C.